Back to Top

liquidnight:

Eikoh Hosoe - Kimono #2, 1963

Posted 1 year ago / 1,911 notes / Tagged: japan, kimono,